DUŠIČKOVÝ ČAS

Bratři a sestry, blíží se dny, ve kterých vzpomínáme na naše zesnulé a svaté. Přijměte pozvání na mše sv. ke Slavnosti všech svatých do Tísku 1. listopadu v 16:00 a do Těškovic v 17:00. O den později 2. listopadu se společně  pomodlíme za duše v očistci a za naše zemřelé. Přijměte pozvání na mši sv. v 16:00 do Tísku, v 17:00 do Těškovic a v 18:00 do Slatiny. Tento čas je časem zamyšlení se nad sebou a nad svým životem. Navštivte na našich stránkách odkaz DUŠIČKY, kde se dočtete, jak tuto předadventní dobu prožít. 

NAPSALI O NÁS

V Bíloveckém zpravodaji za měsíc září jsme si mohli přečíst o oslavách 125 let od založení SDH Výškovice. Více v odkazu Napsali o nás.

LISTOPADOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Blíží se listopad. Je čas se zamyslit nad svým životem, nad sebou samým. Jednou z možností je přečíst si moudré příběhy k zamyšlení, které najdete na našich stránkách.

ADOPCE NA DÁLKU

Bratři a sestry, rád bych Vám všem poděkoval za finanční příspěvky a modlitby v projektu Adopce na dálku. Trochu se zpožděním přišel dopis od Arjuna, chlapce z Indie, kterého podporujeme ve vzdělání. I vy se podílíte na jeho úspěchu a možnosti studovat. V našem odkazu Adopce na dálku se můžete dozvědět více o Arjunovu studiu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

LISTOPADOVÉ POZVÁNÍ

Bratři a sestry, přijměte pozvání na Večer chval, který se uskuteční v pátek 3. listopadu po mši sv. ve Slatině. Další pozvání se týká oslav patronky hudby, hudebníků a varhaníků sv. Cecílie. Tato slavná mše sv.proběhne 24. listopadu v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Slatině v 17:00. Všichni jste srdečně zváni! Více informací na plakátcích v odkazu Pozvánky. 

OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVÝM VEČEREM CHVAL

Při příležitosti říjnového Večeru a výročí zjevení ve Fatimě jsme se v pátek sešli v kostele, chválili jsme Pána a zpívali Panně Marii. Krásná slova, zpěv, ale i ticho a zamyšlení nás provázely i po mši svaté. Domů jsme se pak vraceli za podzimní tmy, naplněni Božím pokojem, láskou a světlem Panny Marie. 
„Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marií projdem snáz…“    Veronika Zajícová

SCHOLA V TĚŠKOVICÍCH HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY

Těškovická schola ráda přivítá všechny holky a kluky, kteří rádi zpívají. Pokud chodíš do 2. třídy a výš a chceš prožívat slavení mše sv. více aktivněji, přijď v neděli po mši sv. nahoru na pavlač. Domluvíme se, co a jak dál.

Marie Drastíková

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM

Bratři a sestry, v neděli 24.9.2017 se uskutečnil další benefiční koncert za účelem oprav slatinských varhan. Všem návštěvníkům a dárcům jakéhokoli příspěvku upřímné Pán Bůh zaplať. Ohlédnutí za koncertem od pana varhaníka Víta Krátkého si můžete přečíst ZDE.

DOŽÍNKY 2017

Bratři a sestry, v měsíci září proběhly v našich kostelích dožínkové mše sv., při kterých jsme děkovali za úrodu a plody země. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě. Malé ohlédnutí za dožínkami najdete v naši FOTOGALERII.

o. Petr

Ohlédnutí za záříjovým večerem chval

„Sešli jsme se dnes na tomto místě, my, kteří věříme v Něj…“ těmito slovy začala úvodní píseň zářijového Večeru chval. Po dvou měsících prázdnin jsme se opět sešli ve slatinském kostele, abychom chválili a oslavovali Pána písní i slovem.  Rozjímali jsme nad Boží dobrotou a láskou, kterou nás náš nebeský Otec neustále zahrnuje a my z ní můžeme mnohé načerpat.

„Náš Bůh plný lásky vládne nám a je stále s námi…“  

Děkujeme všem, kteří se Večeru chval zúčastnili a srdečně zveme na ŘÍJNOVÝ VEČER CHVAL, který se bude konat opět 1. pátek v měsíci, tedy 6.10. 2017. Večer chval bude tentokrát v rámci výročí fatimských zjevení zasvěcen Panně Marii.

Přijďte a chvalte s námi.

Slatinská Schola

640 LET OBCE TĚŠKOVICE

Bratři a sestry, přijměte pozvání na slavnostní mši sv. 13. srpna 2017 v 9:15 k výročí 650 let vzniku obce Těškovice. Všichni jste srdečně zváni také na odpolední přednášku a koncert. Více na plakátku ZDE.

SRPNOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Bratři a sestry, věřím, že trávíte čas dovolených a odpočinku. Doufám, že si najdete také čas na naše srpnové příběhy k zamyšlení 🙂 

MALOVÁNÍ KOSTELA V TÍSKU

Bratři a sestry, v nedávné době proběhla výmalba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Tísku. Poslední výmalba se uskutečnila před 30 lety. O průběhu práce se můžete dočíst v následujícím odkazu ZDE, který pro nás připravil pan Ing. Roman Lazecký. V šem, kteří se na malování podíleli patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist